พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ เป็นบริษัทจัด นำเที่ยว ทะเลภูเก็ต เที่ยวเกาะต่างๆ ดำน้ำดูปะการังโดยเรือ Speed Boat จัด ทัวร์ภูเก็ต บริการนำ เที่ยวภูเก็ต ให้เลือกมากมาย "ท่องทะเลภูเก็ตกับ..พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ "

TAT Licence 31 / 01105

เที่ยวภูเก็ตกับ..พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow

บทความสาระน่ารู้
arrow
arrow
arrow

โปรแกรมทัวร์ ( วันเดียว )
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
โปรแกรมทัวร์ค้างคืน
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู

  Currency Converter


.
รหัส
PT1
โปรแกรมทัวร์ ภูเก็ต, เกาะพีพี, พังงา

 ฟังชั่นเพิ่ม ลด ขนาดตัวอักษร ( - คือ ลดขนาด , R คือ กลับไปขนาดปกติ , + คือ เพิ่มขนาด )

ภูเก็ต เกาะพีพี อ่าวพังงา 3วัน 2คืน

เมืองภูเก็ต
ในตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกสมัยเก่าแบบยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้ว เมื่อครั้งกิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกสมัยเก่าเหล่านี้ได้รับอิทธิพล
ทางด้านสถา ปัตยกรรมแบบจีนด้วยจึงเรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบซิโน-โปรตุกีส ลักษณะตึกสมัยเก่า ของภูเก็ตนั้นจะมีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้างและไม่สูงนัก
ปัจจุบันจะหาดูได้บริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราช และถนนกระบี่ นอกจากนี้ยังมีตึกโบราณที่มี ลักษณะทาง สถาปัตยกรรมแบบ ยุโรป ได้แก่
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดภูเก็ต และธนาคาร นครหลวงไทย เป็นต้น

แหลมพรหมเทพ
อยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กม. เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้า บริเวณแหลมพรหมเทพเป็น
ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต เหนือแหลมพรหมเทพเป็นที่ราบสำหรับจอดรถซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงริมทะเล จากหน้าผา
นี้จะมองเห็นแหลมพรหมเทพทอดยาวออกไปในทะเล จะเห็นเกาะหลายเกาะรวมทั้งเกาะแก้ว ทางด้านขวามือจะเห็นแนวหาดทราย
ของหาดในหานชัดเจน จากบนหน้าผามีทางเดินลงเขาไปจนถึงสุดแหลมพรหมเทพได้ เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกได้งดงามยิ่งนัก

เกาะพีพี
เกาะพีพีเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะแห่งนี้ เกาะพีพีนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนานาประเทศเพราะ
ว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่น่าเข้ามาเที่ยวชมศึกษา เกาะพีพียังเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำทะเลรอบๆเกาะ นั่นหมายความว่าธรรมชาติ
ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก นับได้ว่าเป็นแหล่งที่เปี่ยมล้นไปด้วยความงดงามของธรรมชาติระดับโลกเลยก็ว่าได้ เพราะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างให้การยอมรับถึงบรรยากาศและความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ ความงดงามของเกาะพีพีจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดลใจให้
คนทั่วโลกได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและเข้ามาศึกษาธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่งเกาะพีพียังเหมาะสำหรับการเข้ามาสัมมนา การเข้ามาอบรม รวมไปถึงการ
จัดการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาอีกด้วย ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเหนื่อยมาจากการทำงานหรือการเรียนที่แสนเหนื่อยยากมาทั้งปี เมื่อได้มาท่องเที่ยว
ในเกาะพีพีก็จะลืมสิ่งเหล่านั้นไปได้เลย เพราะความสนุกน่าตื่นตาตื่นในบนเกาะแห่งนี้นั้นมีความโดดเด่นไปกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในโลกที่มีความแตกต่าง
ที่เห็นได้ชัดและชักจูงให้คนจำนวนไม่น้อยได้เข้ามาพักในเกาะพีพี

ทัวร์อ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเล
มีความงดงามของทิวทัศน์ ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ประกอบด้วยเกาะทางด้านทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ตประมาณ 40 เกาะ
และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามเช่น เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ำลอด รวมทั้งหาดทรายสวยงาม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่
หรือ 400 ตารางกิโลเมตร

รายละเอียดการเดินทาง
     วันแรก
-
รับคณะที่จุดนัดพบด้วยความเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับทุกท่าน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     วันที่สอง เกาะพีพี (เรือเฟอรรี่)
07.30 น. :
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา เพื่อลงเรือเดินทางต่อไปยังเกาะพี.พี.
08.30 น. :
เรือออกเดินทางสู่เกาะพี.พี.ดอน ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองฝั่ง
10.00 น. :
เดินทางถึงเกาะ พี.พี.ดอน
11.00 น. :
นำทุกท่านเดินทางไปดำน้ำ ชมปะการัง
12.00 น. :
เดินทางกลับสู่เกาะพี.พี.ดอน ระหว่างเรือจะนำท่านชม พี.พี.เล, อ่าวมาหยา, อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเละ และถ้ำไวกิ้ง
12.30 น. :
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพี.พี. หลังอาหารเชิญทุกท่านอิสระเล่นน้ำ ดำน้ำตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมาย
14.30 น. :
เรือออกเดินทางกลับสู่ภูเก็ต
16.15 น. :
ถึงท่าเรือรัษฎา จังหวัดภูเก็ต นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     วันที่สาม ( ทัวร์พังงา )
ช่วงเช้า :
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารนำทุกท่านเช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระ เดินทางสู่จังหวัดพังงาเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา หรือ “มิลด์ฟอร์ดชาวเมืองไทย” ชม เขาหมาจู ภูเขาที่ถูกการกัดเซาะของธรรมชาติ จนทำให้มีรูปร่างคล้ายกับหมาจู แวะ ชมถ้ำลอด ถ้ำที่ถูกการกัดเซาะของคลื่นน้ำทะเล ทราย และ เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก บันทึกภาพเป็นที่ระลึกก่อนแวะชม เขาพิงกัน ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้ภูเขาเกิดรอยแยก และ ร่วงลงมา ชมลายพระหัตถ์ของบรมวงศ์นุวงศ์ ชมเขาตะปู ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล และ ยังเป็นสัญลักษณ์ของตราประจำจังหวัดพังงา และ ที่สำคัญเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมาแล้ว คือ “เจมส์บอนด์ 007” จนชาวต่างประเทศให้ชื่อว่า “JAMES BOND ISLAND
1
ช่วงเที่ยง :
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี หลังอาหารนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเลที่อาศัยอยู่ร่วมกันจนตั้งเป็นชุมชน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับสู่ภูเก็ต ระหว่างทางผ่านชม สะพานแห่งความรัก “สะพานสารสิน” สะพานซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับความรักของหญิง – ชาย ที่รักกันแต่ถูกพลัดพรากกันด้วยเหตุทางบ้าน จนทั้งสองต้องจบชีวิตลงที่สะพานแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไป
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย

   • ผ้าขนหนู        • ครีมกันแดด      • แว่นตากันแดด      • หมวก         • กล้องถ่ายรูป 
บริการของเรา
รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม  เรือบริการ  อาหารกลางวัน  น้ำดื่มและผลไม้บนเรือ  อุปกรณ์ดำผิวน้ำ  มัคคุเทศก์  ประกันภัย

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก อายุ 3 - 10 ปี
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เวลา 08.00 น.-17.00 น. เปิดบริการทุกวัน

  เบอร์โทร. 081-326-2733, 076-214931 แฟกซ์. 076-214932
  อีเมล์. info@poonpholtour.com ,booking@poonpholtour.com
สั่งจองโปรแกรมทัวร์

.บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด
74/39 พูนผลไนท์พลาซ่า ถ.พูนผล อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. (66 76) 214931, 222891  โทรสาร. (66 76) 214932
สายด่วน มือถือ. Tel : 081-892-9820, 081-326-2733, 086-940-0598, 081-326-2733
อีเมล์. info@poonpholtour.com

  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 31/00620
ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2014 สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบโดย 44website